Het Vrij en Sociaal Nederland event is een multidisciplinair project. De complexiteit van de ontwikkeling en
organisatie ervan maakt het noodzakelijk het Vrij en Sociaal Nederland project professioneel aan te pakken en de
eindverantwoordelijkheid bij een ervaren Vrij en Sociaal Nederland coördinator cq projectleider te leggen.

Deze zorgt voor afstemming tussen alle mensen die bij de organisatie zijn betrokken, checkt gemaakte
afspraken en geeft leiding aan de voorbereiding. Tijdens het symposium neemt hij de regie geheel op zich.
De – Vrij en Sociaal Nederland – projectleider is een generalist; hij beschikt over voldoende algemene kennis van de
verscheidene event- en organisatiegebieden. Zijn meest specifieke bijdrage bestaat hierin dat hij min of
meer geïsoleerde deskundigheden, in voorbereiding, uitvoering en vervolg van het VSN event, bij elkaar
brengt.

De Vrij en Sociaal Nederland projectleider is sterk ‘organisatorisch-gericht’, biedt tijdens het gehele traject
een ruime plaats in voor de (actieve) inbreng van alle betrokkenen.

De Vrij en Sociaal Nederland projectleider is sterk ‘organisatorisch-gericht’, biedt tijdens het gehele project

een ruime plaats in voor de (actieve) inbreng van alle betrokkenen

Vrij en Sociaal Nederland Event

Meestal wordt het voorbereiden van een dergelijk event door een tijdelijke, niet-professionele groep vrijwilligers gedaan. De betrokkenheid is meestal groter dan de deskundigheid, zeker waar het de hiervoor geformuleerde taakopvatting van de
projectleider betreft. Hetgeen een goed uitgangspunt is.

De fasering van het Vrij en Sociaal Nederland project

  • idee
  • doelstelling
  • Ontwerp
  • Handboek

In dit – Vrij en Sociaal Nederland – handboek wordt een model gepresenteerd voor het projectmatig ontwikkelen van
het symposiumproject. Dit fasemodel is een variant op de basisfasering die is beschreven in hoofdstuk 3.
Het fasemodel is in dit hoofdstuk uitgewerkt in een stappenplan voor het gehele ontwikkelingsproces van
het symposium, dus van eerste idee tot de afwikkeling. Het stappenplan is bedoeld als handreiking aan iedereen die betrokken is bij het Vrij en Sociaal Nederland project en deze op een professionele wijze wil gaan
ontwikkelen, begeleiden en organiseren.

Share
Go Top