augustus 10, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland Events

Bijna dagelijks ontvangt een persoon via mails, apps, brieven, vooraankondigingen en advertenties uitnodigingen om zich in te schrijven voor leerzame politieke events, bijeenkomsten, congressen, themadagen, seminars of workshops. Belangrijke gasten uit het bedrijfsleven ontvangen persoonlijke uitnodigingen. Bij het ontwerpen van het eerste VSN event/ …

augustus 10, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland informatie

De kernactiviteit tijdens deze voorbereidingsfase wordt dus gevormd door het concreet uitwerken van het basisconcept ontwikkeld uit de vorige fase, tot een gedetailleerd inhoudelijk partij programmering-ontwerp, inclusief alle ingrediënten m.b.t. de uitvoering en uitgangspunten van het Vrij en Sociaal Nederland project . Bij het Vrij en Sociaal Nederl …

augustus 9, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Multidisciplinair project

Het Vrij en Sociaal Nederland event is een multidisciplinair project. De complexiteit van de ontwikkeling en organisatie ervan maakt het noodzakelijk het Vrij en Sociaal Nederland project professioneel aan te pakken en de eindverantwoordelijkheid bij een ervaren Vrij en Sociaal Nederland coördinator cq projectleider te leggen. Deze zorgt voor afstemmi …

augustus 9, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het VSN ontwikkelingsproces

Het stappenplan voor het ontwikkelingsproces van het Vrij en Sociaal Nederland event gaat uit van vijf fasen: In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activiteiten opgenomen die uitgevoerd moeten worden om de het Vrij en Sociaal Nederland event op een projectmatige manier te realiseren. In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activite …

januari 25, 2017Vrij en Sociaal Nederland

Uitvoeringsfase VSN project.

Aan het begin van de uitvoeringsfase moet een briefing worden georganiseerd voor iedereen die bij de opbouw en het functioneren van de conferentie betrokken is, maar ook voor leveranciers (techniek, cateraar, standbouw, hostesses enzovoort). Tijdens de uitvoeringsfase, vooral gedurende de opbouw, worden grote financiële verplichtingen aangegaan en k …

Go Top